(+30) 6988566477
14ο χλμ. Θεσ/νίκης - Ν. Μουδανίων, 57001 Θέρμη | Τ.Θ. 141, 574 00 Σίνδος

Μετρήσεις και έρευνες υπαίθρου στην περιοχή του Δασικού Πάρκου του Pelister και στην κοίτη του ποταμού Dragor στη Βόρειο Μακεδονία, στο πλαίσιο του Project PREVEN-T. Τεχνική συνάντηση με την κοινή Γραμματεία του (Joint secretariat) του programme INTERREG GREECE – NORTH MACEDONIA.

18 Ιουλίου 20220

Κατά το διάστημα 9 με 12 Ιουνίου η Επιστημονική ομάδα του project PREVEN-T, αποτελούμενη από τους Δ. Εμμανουλούδη, Καθηγητή ΔΙ.ΠΑ.Ε., Επιστημονικό Υπεύθυνο του project, Δρ. Κ. Κράβαρη Project Manager του έργου, Π. Νάστο Καθηγητή ΕΚΠΑ,  Μ. Χάλαρη Επίκουρο Καθηγητή ΔΙ.ΠΑ.Ε., Π. Ξόφη, Επίκουρο Καθηγητή ΔΙΠΑΕ, Δρ. Ε. Φελώνη, ΠΑΔΑ και Χ. Κοντέλη Υπ. Διδάκτορα ΔΙ.ΠΑ.Ε., σε συνεργασία με τους ομολόγους τους από τους δύο partners του έργου που προέρχονται από την Β. Μακεδονία (Military Academy of Skopjie και PELISTER Forest Park Organization), διεξήγαγε μετρήσεις και έρευνες πεδίου, σχετικές με τα πακέτα εργασίας του εν λόγω Έργου.

Προηγήθηκε η εγκατάσταση σχετικού εξοπλισμού και εν συνεχεία η ομάδα προχώρησε στις προαναφερθείσες μετρήσεις και έρευνες σε προεπιλεγμένες περιοχές και θέσεις εντός του Δασικού πάρκου του Pelister, όπως επίσης και στην κορυφή του ομώνυμου όρους αλλά και σε συγκεκριμένες θέσεις του ποταμού Dragor που διαρρέει την πόλη Bitola.

Οι μετρήσεις πεδίου αφορούσαν αέρια ρύπανση (περιοχή Molika) και ρύπανση σε ποτάμια (Dragor) και λιμναία οικοσυστήματα (Zuka), ενώ έγιναν και καταγραφές πυρικής επικινδυνότητας και κατάστασης της βλάστησης σε δασικές συστάδες του πάρκου Pelister.

Μετά το πέρας των μετρήσεων πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Information Center του Pelister Τεχνική Συνάντηση των εταίρων του Project, με τον Συντονιστή της Joint Secretariat και τον Project Officer του Έργου.

 

Κατωτέρω παρατίθενται σχετικές φωτογραφίες από τις μετρήσεις και επισκοπήσεις πεδίου.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *