(+30) 6988566477
1ο χιλ. Δράμας - Μικροχωρίου, | Τ.Θ. 172, Δράμα 66100

Μνημόνιο Συνεργασίας με την Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

9 Φεβρουαρίου 20220

Την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021, στο γραφείου του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της ανωτέρω Γενικής Γραμματείας και της  Πανεπιστημιακής Έδρας Unesco Con-E-Ect.
Το Μνημόνιο αφορά συνεργασία μεταξύ των δυο Φορέων σε θέματα Αντιμετώπισης της Λειψυδρίας σε Νησιά του Ελλαδικού χώρου όπως και σε θέματα Εκπαίδευσης Μαθητών και Ενηλίκων για την προστασίας τους από Φυσικές Καταστροφές, με την βοήθεια καινοτόμων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών.
Στις φωτογραφίες εικονίζονται ο Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Μ. Κουτουλάκης και ο Δ/ντής της Έδρας Καθηγητής Δ. Εμμανουλούδης, κατά τη διάρκεια της Τελετής Υπογραφής.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *