(+30) 6988566477
1ο χιλ. Δράμας - Μικροχωρίου, | Τ.Θ. 172, Δράμα 66100

1ο Kick-off Meeting του project «Modern Tools for wildfires’ and Floods’ Risk punctual forecast and monitoring and innovative techniques for citizens’ safeguard awareness and preparedness»

15 Μαρτίου 20220

Την Τετάρτη 16 Μαρτίου και ώρα 10.30 πραγματοποιείται η έναρξη του Kick off Meeting του project «Modern Tools for wildfires’ and Floods’ Risk punctual forecast and monitoring and innovative techniques for citizens’ safeguard awareness and preparedness» με ακρωνύμιο PREVEN – T .

Στο project αυτό, συντονιστής και Επικεφαλής Εταίρος είναι το Θεσμοθετημένο Εργαστήριο ASSIST ενώ επίσης συμμετέχουν οι φορείς MILITARY ACADEMY OF SKOPJE και PELISTER NATIONAL PARK.

Το εν λόγω πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το «Interreg – IPA CBC Greece – Republic of North Macedonia»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *