(+30) 6988566477
14ο χλμ. Θεσ/νίκης - Ν. Μουδανίων, 57001 Θέρμη | Τ.Θ. 141, 574 00 Σίνδος

Project PREVEN-T Τοποθετήσεις σύγχρονων οργάνων και μετρητικών συσκευών και δημιουργία πρότυπων Ερευνητικών Εργαστηρίων.

8 Ιουλίου 20230

Στο πλαίσιο της συνέχισης της υλοποίησης του Διακρατικού Προγράμματος PREVEN-T που χρηματοδοτείται από το INTERREG IPA CBC CCI 2014 TC 16 I5CB 009 «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020» , τοποθετήθηκαν για τις ανάγκες του Προγράμματος στις περιοχές μελέτης και έρευνας σε αμφότερες τις χώρες που συμμετέχουν, 8 μετεωρολογικοί σταθμοί τελευταίας τεχνολογίας, εκ των οποίων ο ένας σε περιοχή αλπικής ζώνης σε υψόμετρο 2.200 μέτρων, στην Μεγάλη λίμνη του προστατευόμενου Δάσους του Pelister.

Επιπρόσθετα, τοποθετήθηκαν 2 αυτόματοι υδρομετρικοί σταθμοί μέτρησης στάθμης παροχής με τεχνολογία Radar, ένας σε κάθε μια από τις συμμετέχουσες χώρες.

Ο συνδυασμός λειτουργίας των ανωτέρω μετρητικών συσκευών, πρόκειται να συνεισφέρει στον ολοκληρωμένο έλεγχο των Μετεωρολογικών και Υδρολογικών συνθηκών στις περιοχές ενδιαφέροντος, δίνοντας στους Επιστήμονες και στις κατά τόπους αρμόδιες αρχές ακριβείς πληροφορίες και προειδοποιήσεις σχετικές με την ρύπανση της ατμόσφαιρας, την ρύπανση των επιφανειακών υδάτων, αλλά και την ενδεχόμενη εκδήλωση ακραίων ατμοσφαιρικών γεγονότων που έχουν ως συνεπακόλουθο πλημμύρες, χιονοπτώσεις κλπ.

Τέλος, στο πλαίσιο του ίδιου Προγράμματος δημιουργήθηκε στις εγκαταστάσεις της Στρατιωτικής Ακαδημίας των Σκοπίων, πρότυπο Εργαστήριο Πληροφορικής, monitoring και GIS, το οποίο αποσκοπεί στην πλήρη τηλεπαρακολούθηση του Εθνικού Πάρκου του Pelister.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *