(+30) 6988566477
14ο χλμ. Θεσ/νίκης - Ν. Μουδανίων, 57001 Θέρμη | Τ.Θ. 141, 574 00 Σίνδος

Αγλαΐα Βλαχοπούλου

16 Μαρτίου 2022

Εργάζομαι ως Τεχνολόγος Γεωπόνος στο τμήμα Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονόμας και Κτηνιατρικής   της  Π.Ε Καβάλας,  της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και   Θράκης. Έχω πτυχίο BSc (2001) από τη Σχολή Τεχνολόγων  Γεωπονίας  του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού  Ιδρύματος  (Τ.Ε.Ι.) Λάρισας και Μεταπτυχιακό   Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διαχείριση των Υδάτινων  Πόρων στη  Μεσόγειο «M.Sc. in Management of Water Resources in the Mediterranean»  από το  T.E.I. Aνατολικής Μακεδονίας και  Θράκης, του Τμήματος  Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (2014). Ταυτόχονα είμαι έγγαμη με δύο τέκνα και ζώ μόνιμα στην Π.Ε. Καβάλας, ενώ κατάγομαι από τη νήσο Θάσο.

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την  διαχείριση των υδάτινων πόρων με την χρήση των γεωγραφικών συστημάτων πληροφορικής, την μέθοδο της πολυκριτηριακής ανάλυσης  και η μέχρι τώρα ερευνητική  μου δραστηριότητα στο πεδίο  αφορά τις λεκάνες απορροής στην περιοχή της νήσου Θάσος, ενώ τον τελευταίο καιρό έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον μου η ευρύτερη περιοχή στα Τενάγη των Φιλίππων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.