(+30) 6988566477
1ο χιλ. Δράμας - Μικροχωρίου, | Τ.Θ. 172, Δράμα 66100

Αν. Καθηγήτρια Παρασκευή Νομικού

14 Μαρτίου 2022

Paraskevi Nomikou is a marine geologist who studies the morphology of
underwater volcanoes with extensive experience in marine volcanic and
seafloor extruding processes. She is an Associate Professor at the Dep. of
Geology and Geoenvironment of National and Kapodistrian University of
Athens (Greece). She has participated in more than 80 oceanographic
cruises that focused on submarine volcanism, mud volcanoes, landslides and
slope stability and the exploration of seafloor mineral deposits. More
recently, she has played a leading role in the evaluation of the potential
hazards associated with renewed volcanic activity at Santorini volcano in
Greece. Her studies on underwater volcano areas where new earthquakes and
deformations have been taking place are critical to the ongoing evaluation
of future eruption scenarios. She has also been involved in the study of
economically important seafloor mineral deposits within the crater of the
submarine volcano Kolumbo, off the coast of Santorini. In 2013 and 2018
she was involved in expeditions to the Mid-Atlantic Ridge, mapping the sea
floor of ocean core complexes and in 2015 in the Azores Platea, mapping
the offshore volcanoes. She effectively transfers her enthusiasm for sea
floor exploration using innovative marine technologies to younger students
through her educational lectures at the university creating a high profile
role model for young women thinking of pursuing careers in oceanography.

Η Παρασκευή Νομικού πήρε πτυχίο Γεωλογίας το 1996 και διδακτορικό το 2004
από το ΕΚΠΑ. Είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια «Φυσικής Γεωγραφίας και
Γεωλογικής Ωκεανογραφίας» στο Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ.
Έχει δημιουργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργασίας τόσο με Πανεπιστήμια
και Ερευνητικά Κέντρα της Ευρώπης όσο και της Αμερικής και έχει συμμετοχή
σε πολλούς επιστημονικούς πλόες με Γεωφυσικό/Γεωλογικό ενδιαφέρον με το
Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ και ξένα ωκεανογραφικά σκάφη τόσο στη Μεσόγειο όσο και στην
Ερυθρά Θάλασσα, στον Ειρηνικό και Ατλαντικό ωκεανό. Διαθέτει επαγγελματική
εμπειρία στο σχεδιασμό και την εκτέλεση ερευνητικών έργων κυρίως σε θέματα
υποθαλάσσιας χαρτογράφησης και τεκτονικής με κύριο ενδιαφέρον τα
υποθαλάσσια ηφαίστεια και τα ενεργά ρήγματα, φυσικής γεωγραφίας και
περιβάλλοντος και ανάδειξη γεωπολιτισμικής κληρονομίας με καινοτόμες
ψηφιακές εφαρμογές. Τα τελευταία 20 χρόνια ασχολείται εντατικά με την
μελέτη του ηφαιστειακού πεδίου της Σαντορίνης τόσο στο χερσαίο όσο και
στον υποθαλάσσιο χώρο, με έμφαση το υποθαλάσσιο ηφαίστειο του Κολούμπου (7
Κμ ΒΑ της Σαντορίνης). Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στις τεχνικές απεικόνισης
του υποθαλάσσιου και χερσαίου αναγλύφου και στο συσχετισμό των γεωμορφών
με την τεκτονική γεωλογία, την υποθαλάσσια ηφαιστειότητα και γενικότερα
την γεωδυναμική. Έχει συγγράψει 370 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά
(150 peer review Journals & Conf. Proc.) με h-index:23 (Νοέμβριος 2021)
και h-index:29 (Google Scholar, Νοέμβριος 2021).