(+30) 6988566477
14ο χλμ. Θεσ/νίκης - Ν. Μουδανίων, 57001 Θέρμη | Τ.Θ. 141, 574 00 Σίνδος

Μαυρογιώργου Αθανασία

6 Μαρτίου 2023

Η Αθανασία Μαυρογιώργου είναι Μηχανικός Υλικών (Integrated Master Material Engineering), απόφοιτη του Πανεπιστημίου Ιωαννινων (2013). και διαθέτει μεταπτυχιακά διπλώματα με ειδίκευση στο «Περιβάλλον και Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών» από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (2016) και στην «Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών» από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε) και την Πυροσβεστική Ακαδημία (2022). Από το 2022 είναι υποψήφια διδάκτορας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε). Έχει εμπειρία στην ανάπτυξη και διαχείριση έργων με ειδίκευση στα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. και εργάζεται για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Athanasia Mavrogiorogu is a material engineer, graduated from the University of Ioannina. She holds two MSc’s, “Environment and Development of Mountain Regions”, National Technical University of Athens (2016) and “Analysis and Management of manmade and natural disasters” International Hellenic University (2012). Also, from 2022 she is a PhD Candinate in the International Hellenic University. She is experienced in the development and management of projects with specialization in those co-financed by the EU and works for the Ministry of Climate Crisis and Civil Protection of Greece.