(+30) 6988566477
1ο χιλ. Δράμας - Μικροχωρίου, | Τ.Θ. 172, Δράμα 66100

Χρύσα Κοντέλη

14 Οκτωβρίου 2022

[GR]  Η Χρύσα Κοντέλη ξεκίνησε την εργασιακή της εμπειρία με την πρακτική της άσκηση ως Μηχανικός Περιβάλλοντος στο Τμήμα Υδροοικονομίας και Περιβάλλοντος του Νομού Καβάλας το 2014. Αφού εργάστηκε εκεί λίγους μήνες, πήρε το πτυχίο της ως Μηχανικός Περιβάλλοντος στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης το 2016. Το μεταπτυχιακό της είναι στο αντικείμενο της Υδραυλικής Μηχανικής και Περιβάλλοντος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και ειδικότερα στα Λιμενικά και Παράκτια Έργα με την αποφοίτηση της το 2019. Ολοκλήρωσε επίσης τις σπουδές της ως Πολιτικός Μηχανικός στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης το 2022. Έχει εργαστεί ως πολιτικός μηχανικός για πέντε χρόνια, ως δομοστατικός μηχανικός από το 2016 έως τώρα και τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα εξειδικεύονται στην ατμοσφαιρική ρύπανση και το ατμοσφαιρικό περιβάλλον.

Civil and Environmental Engineer, Ph.D student, International Hellenic University

[EN] Chrysa Konteli started her work experience with her internship as an Environmental Engineer at the Department of Water Economics and Environment of the Prefecture of Kavala in 2014. After working there for a few months, she got her degree as an Environmental Engineer at the Democritus University of Thrace in 2016. Her Master’s is in the field of Hydraulic and Environmental Engineering of the Department of Civil Engineering of the Democritus University of Thrace and in particular in Port and Coastal Projects with her graduation in 2019. She also completed her studies as a Civil Engineer in the Democritus University of Thrace in 2022. She has worked as a civil engineer for five years, as a structural engineer from 2016 to now and her scientific interests are specialized in air pollution and atmospheric environment.